of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-416
T.C. Teşkilat Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr.Ayşegül ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi
Ofis Yeri
Tarih Bölümü No:367
E-Posta
aysegulsenturk@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrencilere Cumhuriyet dönemi teşkilat yapısı ve devlet kurumlarının tanıtılmasını amaçlar. Osmanlı'dan kalan ve devam eden teşkilatı ve müesseselerin kurumsal ve
fonksiyonel niteliklerini öğrenir.
3. Merkez teşkilatındaki değişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
4. Tarihsel dönemlere göre kurumsal değişimleri değerlendirebilir.
Taşra örgütündeki değişmeleri değerlendirebilir.
Anayasa ve idare açısından temel kavramların ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Türkiye’nin anayasal ve idari teşkilatlanma gelişmelerinin ana hatlarıyla irdelenmesi.
Dersin İçeriği
Teşkilat, iktidar, Siyasi İktidar; Kaynağı ve Meşruluğu, Devlet Kavramı ve Biçimleri, Anayasa Kavramı ve Biçimleri Sözlü Anlatım , Anayasa Yapımı ve Değiştirilmesi,Egemenliğin Kullanılmasına Göre Yönetim Biçimleri, Yasama Erki, Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı,
Kuvvetlerin Birliği ve Sert Ayrılığına Göre Siyasi Rejimler, Parlamenter Rejim,Merkezden yönetim ilkesi, yerinden yönetim ilkesi, yetki merkezciliği, yetki genişliği, Merkezi İdare (Taşra örgütü)ilkesi, idarenin bütünlüğü ilkesi,Merkezi İdare (Merkez Örgütü).
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Tarihsel bilginin oluşmasında müessese ve medeniyetin önemimi kavrar,Cumhuriyet dönemi kurumlarının menşeini öğrenir,bu dönemin siyasal sistemini detaylı olarak öğrenir.
DK2

Türkiye Cumhuriyeti idari kurumlarının işleyişini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ve dönüşümlerini öğrenir.
DK3
Bireysel hak ve özgürlükler konusunda bilgi sahibi olur.
Anayasada yer alan birey hak ve hürriyetlerini açıklar.
DK4
Türkiye Cumhuriyeti devlet yapısını tanır.
DK5
Anayasanın üstünlüğünü ve temel belirleyici yasa olduğunu kavrayabilecektir.Anayasanın Milli Eğemenlik belgesi olduğunu açıklar.Bütün yasaların anayasaya uygun hazırlanması gerektiğini ifade eder.Tüm kurum ve kuruluşların anayasadan aldığı yetkiyle görev yaptıklarını saptar. Anayasaları, kişilerin devlete, devletin de kişilere karşı hak ve görevleri konusunu tanır.
DK6
Kanun-i Esasiden itibaren hazırlanan tüm anayasaların temel özelliklerini açıklayabilecektir.Osmanlı dönemi anayasalarında Eğemenlik hakkının millette olmadığını ifade eder.
DK7
Türkiye'deki anayasal gelişmeleri açıklar.Anayasalar arasındaki farkı açıklar.
DK8
Cumhuriyetin niteliklerini , devletin temel fonksiyonlarını, temel hak ve hürriyetlerini açıklayabilecektir.
DK9
Cumhuriyetin niteliklerini açıklar.Devletin temel organlarını tanır.Devletin temel görevlerini özetler.
DK10
Merkez-taşra ilişkilerini tanımlar.