of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-802
Avrasya Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları
Doç.Dr. Hayri ÇAPRAZ
Dersin Amacı
Türk, Slav ve Fars Dünyası hakkında bilgi vermek (16-20.yüzyıl)
Dersin Hedefleri
Türk, Slav ve Fars dünyasının dünya tarihindeki yerini karşılaştırmalı görmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Avrasya'da kültürleri tanımak ve siyasal değişimleri öğrenmek
Dersin İçeriği
16-20.yüzyıllarda Türk, Fars ve Slav toplumlarının Avrasya coğrafyasında politik faaliyetleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
98
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık
Necati Kaan Türkkan, Avrasya ve Türkler
Osman Karatay, İran ile Turan
Saadettin Gömeç, "Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 201
Bürkan Serbest, "Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo - Avrasyacılığa"
Hayri ÇAPRAZ, "Rusya için Şark Meselesi Nedir?"
Salih Yılmaz, "Yeni Avrasyacılık ve Rusya"
Diğer Kaynaklar
Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık
Necati Kaan Türkkan, Avrasya ve Türkler
Osman Karatay, İran ile Turan
Saadettin Gömeç, "Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 201
Bürkan Serbest, "Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo - Avrasyacılığa"
Hayri ÇAPRAZ, "Rusya için Şark Meselesi Nedir?"
Salih Yılmaz, "Yeni Avrasyacılık ve Rusya"
Materyal
Dokümanlar
Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık
Necati Kaan Türkkan, Avrasya ve Türkler
Osman Karatay, İran ile Turan
Saadettin Gömeç, "Avrasya ve Avrasya’da Türk Varlığı”, Töre, Sayı 2/13, Ankara 201
Bürkan Serbest, "Tarihsel Süreçte Rus Avrasyacılığı: Klasik Avrasyacılıktan Neo - Avrasyacılığa"
Hayri ÇAPRAZ, "Rusya için Şark Meselesi Nedir?"
Salih Yılmaz, "Yeni Avrasyacılık ve Rusya"
Ödevler
Ders öncesi ilgili konuda okuma
Sınavlar
Ara sınav ve yıl sonu sınavı
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır.
2
2
Öğrenci tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır.
2
3
Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder.
2