of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TAR-423
Osmanlı Toplum Yapısı I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Volkan KARABOĞA
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Osmanlı toplumunu oluşturan unsurlar ve bu unsurların dönemsel olarak Osmanlı toplumundaki genel seyri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Osmanlıda reaya kavramı merkezinde toplumu oluşturan unsurlar.
Toplumda müslim ve gayrimüslim unsurlar ve bunların özellikleri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Alan Çalışması
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Osmanlı toplum yapısına dair temel kavramları tanır
DK2
Osmanlı toplumunun yönetsel yapısını açıklar
DK3
Osmanlı toplum yapısının değişim sürecini analiz eder.
DK4
Öğrenci Osmanlı toplumundaki temel dinamikler hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Osmanlı toplumunda yatay ve dikey geçiş konusunda fikir yürütür.
DK6
Osmanlı toplumundaki askeri sınıfın görev yetkileri hakkında değerlendirmede bulunur.
DK7
Osmanlı toplumunda ailenin rolü hakkında değerlendirmede bulunur.
DK8
Osmanlı toplumunu aynı dönem Avrupa toplumu ile karşılaştırabilir.
DK9
Osmanlı toplumunda görülen değişim ve modernleşme hakkında çıkarımda bulunur.
DK10
Son dönem Osmanlı toplumundaki yapısal değişmeler hakkında bilgi sahibi olur.