of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-101
Türkiye Türkçesi I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Osman YILDIZ
Dersin Yardımcıları
YOK.
Ofis Yeri
SDÜ FEF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KAPI NO.255
E-Posta
osmanyildiz@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
02462114131
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Türk Dilinin Türkiye Türkçesi dönemine ait ses, şekil ve anlam bilgisini incelemektir. Birinci dönem Türkçenin sesleri, Türkçedeki Türkçe olmayan sesler ve eski Türkçede bulunmayıp sonradan gelişen sesler üzerinde durulur. Ayrıca Türkçenin ek sistemi (fiil yapımı ve isim yapımında görev alan şekiller) derslerde teorik düzeyde anlatılır; uygulama düzeyinde ise bunlar çeşitli örneklerle belirlenir.
Dersin İçeriği
Yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili, Sesin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, Türkçedeki sesler ve özellikleri, Türkçe sözlerin özellikleri, Türkçe sözlerdeki ses değişimleri, Türkçe sözlerin yapı özellikleri, Türkçenin yapım ekleri.

Yeryüzündeki diller ve dil aileleri, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, konuşma dili, yazı dili, Sesin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, Türkçedeki sesler ve özellikleri, Türkçe sözlerin özellikleri, Türkçe sözlerdeki ses değişimleri, Türkçe sözlerin yapı özellikleri, Türkçenin yapım ekleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1 Dil olgusu kavramını açıklayabilir.
DK2
2 Dil aileleri ve Türkiye Türkçesinin yeri kavranır.
DK3
3 Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farkı açıklar.
DK4
4 Türkiye Türkçesinin ses yapısı hakkındaki genel ölçütleri kavrar.
DK5
5 Türkiye Türkçesi şekil yapısının temelleri öğrenilir.
DK6
6 Türkiye Türkçesinde ses ve şekil konuları temelinde çözümlemeler yapar.
DK7
7 Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade eder.
DK8
8 Günlük hayatta Türkiye Türkçesinin kullanımı ile edinilen bilgiler arasında bağlantılar kurar.
DK9
9 Genel gramer kavram, kuram ve araştırma sonuçlarını takip edebilir hale gelir.