of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-104
Eski Türk Edebiyatı Giriş II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Kadriye YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Doç.Dr. Kadriye YILMAZ
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Kat 345 Numaralı Ofis
E-Posta
kadriyeyilmaz@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
02462114323
Dersin Amacı
Öğrencilere Klâsik Türk Edebiyatı metinlerini anlamaları, anlamlandırmaları, tahlil etmeleri için gerekli olan edebî sanatları öğretmek.
Dersin İçeriği
Edebî sanatlar ve bu sanatlardan hareketle Klâsik Türk Edebiyatı metinlerinin değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci, edebî sanat kavramının tanımını, kapsamını, Klâsik Türk Edebiyatı içindeki yerini ve önemini, kaynakça bilgisini de edinerek, öğrenir.
DK2
Öğrenci, edebî sanatların sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
DK3
Öğrenci, teşbih, teşbih çeşitleri, istiâre gibi mecazla ilgili edebî sanatlarla ilgili, metin çözümlemeleri de yaparak, bilgi edinir.
DK4
Öğrenci, mecâz-ı mürsel, kinâye,ta’riz, irsâl-i mesel gibi mecaz sanatları hakkında, metin örnekleri üzerinden bilgi sahibi olup çözümlemeler yapar.
DK5
Öğrenci, her biri anlam sanatları olan tezat, tevriye, îhâm, tecâhül-i ârif, istifhâm, teşhis, intak, hüsn-i ta’lil, mübalağa, nida, tecrid, tekrir, telmih, iktibas, tenâsüb, leff ü neşr edebî sanatlarıyla ilgili, örnek metinler bağlamında bilgi edinir.
DK6
Öğrenci, örnek metin çözümlemeleriyle iştikak, cinas, reddü’l-acüz ale’s-sadr, iade, aks gibi söz sanatlarına dair bilgi sahibi olur.