of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-109
Osmanlı Türkçesi I
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Selami TURAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Osmanlı Türkçesi dersinde, Türk dili içinde yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir sahada ve manzum, mensur olmak üzere birçok eser kaleme alınan Osmanlı Türkçesinin yeri ve önemi, Osmanlı Türkçesi alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin özellikleri, transkripsiyon alfabesi hakkında bilgi verilir. Osmanlı Türkçesi yazı dilini öğrenmek Türk dilinin ve Türk tarihinin çok uzun bir dönemini öğrenmek ve anlamakla eş değer bir anlama sahiptir. Öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin doğru okunup anlaşılabilmesi için başta alfabe olmak üzere, gerekli olan bütün diğer bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste, öncelikle Türk dilinin tarihî devrelerinden biri olan Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi verilir. Daha sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin tanıtımına geçilir, burada, aynı zamanda harflerle ilgili uygulamalı yazma çalışmaları yapılır. Harfler konusunda, aynı zamanda harflerin bitişmeleri, bitişik ve ayrı harflerle yazma çalışmaları, harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleri ile ilgili, bilgi verilir; yazma çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu arada Osmanlı Türkçesi içinde Türkçe eklerin yazılış biçimleri de örnek kelimelerle gösterilir. Osmanlı Türkçesi içinde Arapça ve Farsçaya mahsus harfler hakkında bilgi verildikten sonra, kelime okuma ve yazma çalışmalarına geçilir. Osmanlı Türkçesinde sayıların yazımı, aynı zamanda Arapça günlerin ve Arapça ayların yazımı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir. Diğer taraftan öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi boyunca Osmanlı Türkçesine ait, manzum ve mensur olmak üzere, farklı metinler üzerinden okuma çalışmaları ve Osmanlı Türkçesine dair yazma çalışmaları da yaptırılır. Öğrenciler, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesi içinde yer alan, içinde daha çok bu döneme ait kelimelerin yer aldığı manzum ve mensur metinleri doğru okuyup anlama ve yazma becerisi elde etmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi dersinde, Türk dili içinde yaklaşık altı asır boyunca çok geniş bir sahada ve manzum, mensur olmak üzere birçok eser kaleme alınan Osmanlı Türkçesinin yeri ve önemi, Osmanlı Türkçesi alfabesi ve bu alfabede yer alan harflerin özellikleri, transkripsiyon alfabesi hakkında bilgi verilir. Osmanlı Türkçesi yazı dilini öğrenmek Türk dilinin ve Türk tarihinin çok uzun bir dönemini öğrenmek ve anlamakla eş değer bir anlama sahiptir. Öğrenciler tarafından Osmanlı Devleti döneminde, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış eserlerin doğru okunup anlaşılabilmesi için başta alfabe olmak üzere, gerekli olan bütün diğer bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Derste, öncelikle Türk dilinin tarihî devrelerinden biri olan Osmanlı Türkçesi hakkında bilgi verilir. Daha sonra Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harflerin tanıtımına geçilir, burada, aynı zamanda harflerle ilgili uygulamalı yazma çalışmaları yapılır. Harfler konusunda, aynı zamanda harflerin bitişmeleri, bitişik ve ayrı harflerle yazma çalışmaları, harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleri ile ilgili, bilgi verilir; yazma çalışmaları da gerçekleştirilir. Bu arada Osmanlı Türkçesi içinde Türkçe eklerin yazılış biçimleri de örnek kelimelerle gösterilir. Osmanlı Türkçesi içinde Arapça ve Farsçaya mahsus harfler hakkında bilgi verildikten sonra, kelime okuma ve yazma çalışmalarına geçilir. Osmanlı Türkçesinde sayıların yazımı, aynı zamanda Arapça günlerin ve Arapça ayların yazımı öğrencilere uygulamalı olarak öğretilir. Diğer taraftan öğrencilere Osmanlı Türkçesi dersi boyunca Osmanlı Türkçesine ait, manzum ve mensur olmak üzere, farklı metinler üzerinden okuma çalışmaları ve Osmanlı Türkçesine dair yazma çalışmaları da yaptırılır. Öğrenciler, örnek metinler aracılığıyla Osmanlı Türkçesi içinde yer alan, içinde daha çok bu döneme ait kelimelerin yer aldığı manzum ve mensur metinleri doğru okuyup anlama ve yazma becerisi kazanır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
DK2
Osmanlı Türkçesinin yazım kurallarını öğrenir.
DK3
Osmanlı Türkçesi ile yazmayı öğrenir.
DK4
Türk Dili ve edebiyatı alanında araştırma ve çalışma için temel bilgi ve becerileri kazanır.
DK5
Osmanlı Türkçesi lugatlarını kullanmayı öğrenir, kelime bilgisini geliştirir.