of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-201
Türkiye Türkçesi III
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Talat DİNAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Türkiye Türkçesinin yapısını öğrenerek Türkçenin doğru kullanımını sağlamak; kelime türleri konusunda bilgi vermek.
Yapıları bakımından kelimeler, işlevlerine göre kelimeleri bilmek.
Dersin İçeriği
Kelime türleri (isim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç ve ünlem); kelimelerin cümle içindeki kullanılışları ve görevleri
Yapıları bakımından kelimeler, işlevlerine göre kelimeler
Adlar: Ad çekim ekleri; somut ve soyut adlar; özel adlar, cins adları, Adlarda cins, adlarda belirtme, adlarda sayı, adlarda küçültme, ad tamlaması; Sıfatlar; Zamirler; Zarflar; Edatlar; Bağlaçlar, Ünlemler; Fiiller.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türkiye Türkçesi hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Kelime türleri hakkında geniş bilgi sahibi olur.
DK3
Dil konusunda gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
DK4
Şekil bilgisi ile ilgili kavram ve ilkeler hakkında çıkarımlarda bulunur.
DK5
Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.