of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-202
Türkiye Türkçesi IV
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Talat DİNAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin amacı kelime grupları ile cümle ve cümle ögelerinin yapısı, işleyişi, görevleri ve anlam özelliklerinin öğrencilere kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği
Kelime grupları ve cümlenin ögeleri; tanımları, özellikleri, işlevleri, kullanılışları. Cümle türleri, cümle tahlili ve metinler üzerinde uygulama çalışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türkiye Türkçesi hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Türkiye Türkçesinin söz dizimi özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.

DK3
Türkiye Türkçesinin kelime gruplarını ve cümle özelliklerini tanır.
DK4
Türkçe kelime gruplarının farklılıklarını anlar.
DK5
Türkçe cümle çözümlemeleri yapar.