of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-208
Türk Halk Edebiyatı II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Arş. Gör. Dr. Nezih TATLICAN
Dersin Yardımcıları
YOK
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 247 Numaralı Oda
E-Posta
nezihtatlican@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
0(246) 211 43 47
Dersin Amacı
Türk halk şiiri hakkında bilgi vermek, Türk halk şiirine yönelik kavramları aktarmak, öğrencinin bu kavramları yorumlamasını ve Türk halk şiirini analiz etmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
İslamiyet öncesi halk şiirinde tür ve şekil, İslamiyet sonrası Türk halk şiirinde tür ve şekil, Aşık şiirinde ve Tekke Tasavvuf şiirinde tür ve şekil
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Halk edebiyatı kavramını ve hangi ürünlerin halk edebiyatı içerisinde değerlendirildiğini idrak eder
DK2
Halk edebiyatının manzum ve mensur türlerinin neler olduğunu öğrenir
DK3
Mani türünü ve maninin şekil özelliklerini öğrenir.
DK4
Koşma türünü ve şekil özelliklerini öğrenir.
DK5
Destan nazım şeklini öğrenir
DK6
Aşık Şiirinde heceli nazım türlerini öğrenir.
DK7
Aşık şiirinde heceli nazım türlerini öğrenir.
DK8
Aşık şiirinde aruzlu nazım şekillerini öğrenir.
DK9
Tekke şiirinde hece ölçüsü ile oluşturulan nazım şekillerini öğrenir.
Tekke şiirindeki türleri öğrenir.
DK10
Türk bilmeceleri, atasözleri ve bilmeceleri hakkında bilgi sahibi olur.