of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-209
Osmanlı Türkçesi III
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Kat 254 Numaralı Oda
E-Posta
kamilecetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
02462114134
Dersin Amacı
Öğrencilere Osmanlı Türkçesi metinlerini doğru okuyup anlayabilmeleri için Osmanlı Türkçesi içerisinde yer alan Arapça unsurları öğretmek.
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi içerisinde yer alan Arapça unsurların öğretilmesi ve örnek metinlerle konunun desteklenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci, Osmanlı Türkçesindeki Arapça unsurlara ve örnek metinlere dair kaynakça bilgisi edinir.
DK2
Öğrenci, Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerin yapısını ve vezin konusunu kavrar, kelimelerin veznini bulma bilgisine sahip olur.
DK3
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça isimler konusunda bilgi edinir.
DK4
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça isimlerde çokluk (müfred, tesniye, cem’, sâlim çokluklar, mükesser çokluklar) konusu hakkında bilgi sahibi olur.
DK5
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerde mücerred masdarlar konusunu kavrar.
DK6
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerde, ism-i fâiller ve ism-i mef’ûller konusunu öğrenir.
DK7
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerde mezidünfih masdarlar konusunda bilgi edinir.
DK8
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça kelimelerde kelime yapımı: sıfat-ı müşebbehe, ism-i tafdil, mübalağa-i fâil, diğer kelime türleri; Arapça kelimelerde değişim: i’lâl konularını öğrenir.
DK9
Öğrenci, Arapça kelime grupları: isim ve sıfat tamlamaları, edatlar hakkında bilgi edinir.
DK10
Öğrenci, örnek metinlerle Osmanlı Türkçesindeki Arapça kökenli sıfat tamlamaları, ön edatlar (harf-i cerler) ) konularını öğrenir.