of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-213
Tarihi Türk Lehçeleri I
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN
Dersin Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Kat Oda No: 248
E-Posta
aliyalkin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
02462114333
Dersin Amacı
Dersin amacı Türklerin kurduğu en eski devletlerden biri olan II. Köktürk Kağanlığı döneminde yazılan Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını, karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemlerine göre incelemek ve Türkçenin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz diziminin geçirdiği evreleri izlemektir.
Dersin İçeriği
Eski Türk dilinin coğrafi ve tarihsel yayılım alanı; Köktürk Dönemine ilişkin tarihî bilgi; Köktürk alfabesi ve özellikleri; Köktürk yazılı metinleri; metin çözümlemesi; metinler arasındaki ilişki; tarihsel diyalektoloji
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eski Türkçe adı verilen dönemi kavrar.
DK2
Türkçenin en eski dil bulgularını açıklayabilme
DK3
Eski Türkçe dil ögelerini karşılaştırmalı-tarihsel dilbilimi yöntemleriyle açıklar.
DK4
Eski Türk dili ve yeni Türk dili arasında karşılaştırma yapar.
DK5
Köktürkçenin ses özelliklerini kavrar.
DK6
Köktürkçenin biçim özelliklerini kavrar.
DK7
Orhon Yazıtlarını okuyup anlamlandırır.
DK8
Köktürk alfabesini öğrenir.