of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-301
Tarihi Türk Lehçeleri III
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Talat DİNAR
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Türkçenin tarihi gelişimi göz önünde bulundurularak Karahanlı Türkçesinin gramer özellikleri ve metne dayalı olarak gramer incelemeleri.
Dersin İçeriği
Karahanlı Türkçesi, Karahanlı Türkçesi eserleri, Karahanlı Türkçesi eserlerinin dil özellikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türk dilinin tarihi bir dönemini öğrenir.
DK2
Türk dilinin dönemleri arasındaki farklılıkları kavrar.
DK3
Süreç içerisinde Türk dilinin farklılaşmasını anlar.
DK4
Tarihi dönemlere ait bir eseri dil özelliklerinden ayırt eder.
DK5
Karahanlı sahasının Türk dilinin gelişimindeki katkısını kavrar.