of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-306
Yeni Türk Edebiyatı VI
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Cafer GARİPER
Dersin Yardımcıları
Yok
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü No: 343
E-Posta
cafergariper@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Açık ofis
İş Telefonu
2114061
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, II. Meşrutiyet dönemi Türk şiirini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere II. Meşrutiyet dönemi Türk şiirinin tanıtılması, örnek metinlerin çözümlenmesi üzerine kurulmaktadır.

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
20
Aktarılabilir Beceri Dersi
20
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türk şiirinde Fecr-i Ati topluluğunun şiir sanatı alanında yaptığı faaliyeti belirlemek,
DK2
Nev-Yunaniliği tanıtmak,
DK3
Nayilerin şiir sanatında yapmak istediklerini sergilemek,
DK4
Millî Edebiyat hareketinin dil, şekil ve içerikte yaptığı yeniliği göstermektir.