of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-415
Eski Türk Edebiyatı Metin Tahlilleri
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Kat 254 Numaralı Oda
E-Posta
kamilecetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
02462114134
Dersin Amacı
Öğrencilere Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri hem klâsik hem de modern yöntemlerle doğru şekilde tahlil edebilmelerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin hem klâsik hem de modern yöntemlerle tahlil edilmesinin öğretilmesi ve örnek uygulamalarla konunun desteklenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci, Türk Edebiyatı’nda metin tahlili çalışmalarına dair kaynakça (bibliyografya) bilgisi edinir.
DK2
Öğrenci, “derkenar”, “hâşiye”; “hâmiş”, “telhis”, “ta’likat” ve “tefsir” gibi kavramların metin tahlili çalışmaları içindeki yerini belirleme, aralarındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya koyma bilgisine sahip olur.
DK3
Öğrenci, şerh (açıklama, yorumlama) ve metin tahlili arasındaki benzerlik ve farklılıkları tespit eder.
DK4
Öğrenci, “Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme Yöntemi”, “Ontolojik Yöntem”, “Yapısalcı Yöntem”, “Göstergebilim Yöntemi”, “Anlambilim Yöntemi”, “Rus Biçimciliği” vb. modern metin tahlili çalışmaları ve bunların Klâsik Türk edebiyatı metinlerine uygulanmasıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi edinir.
DK5
Öğrenci, XV. yüzyıl Klâsik Türk Şairlerinden Şeyhî ve Ahmed Paşa’nın seçilen iki gazelini, derste öğrendiği tahlil metotlarından hareketle, bütün unsurlarıyla tahlil eder.
DK6
Öğrenci, XVI. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden Fuzuli ve Bâkî’nin seçilen iki gazelini, derste öğrendiği tahlil metotlarından hareketle, çözümler.
DK7
Öğrenci, XVII. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden Nâbî ve Nef’î’nin seçilen iki gazelini, derste öğrendiği tahlil metotlarından hareketle, bütün unsurlarıyla değerlendirir.
DK8
Öğrenci, XVIII. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden Nedîm ve Şeyh Gâlib’in seçilen iki gazelini, derste öğrendiği tahlil metotlarından hareketle, bütün unsurlarıyla değerlendirip yorumlar.
DK9
Öğrenci, XIX. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden Şeref Hanım ve Leyla Hanım’ın seçilen iki gazelini, derste öğrendiği tahlil metotlarından hareketle, bütün unsurlarıyla inceler.