of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-416
Eski Türk Edebiyatında Nesir
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Kat 254 Numaralı Oda
E-Posta
kamilecetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
...
İş Telefonu
0246 211 4134
Dersin Amacı
Öğrencilere Osmanlı Edebiyatı nesirlerini anlamaları, anlamlandırmaları için gerekli teorik bilgiyi pekiştirmek ve örnek metinler üzerinde uygulamak.
Dersin İçeriği
Osmanlı Edebiyatı içinde yer alan edebî, tarihî, dinî ve tasavvufî metinleri (destanî hikâyeler, halk hikâyeleri, hikâyeler, menakıbnâmeler, tezkireler vs.) öğrenme, tasnif etme, okuma, anlama, yorumlama.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenci, Osmanlı Edebiyatı’ndaki nesir türü eserlerle ilgili kaynakça bilgisi edinir.
DK2
Öğrenci, Osmanlı Edebiyatı’ndaki nesir türü eserler ve tasnifi hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
DK3
Öğrenci, destanî hikâyeler arasında yer alan Battalnâme, Saltuknâme gibi metinlere dair, örnek metin çözümlemeleri ile, bilgi elde eder.
DK4
Öğrenci, menâkıb-nâme türü eserlerle ilgili olarak kaynakça bilgisi, metin çözümlemesi gibi uygulamaların da eşliğinde bilgi sahibi olur.

DK5
Öğrenci, halk hikâyelerinin nesir geleneği içindeki yerini, örnek metin çözümlemeleriyle, öğrenir.
DK6
Öğrenci, örnek metin çözümlemeleri ekseninde, tarihî metinler hakkında bilgi edinir.
DK7
Öğrenci, dinî-tasavvufî metinlere dair, örnek metin çözümlemeleriyle bilgi sahibi olur.
DK8
Öğrenci, Osmanlı nesir geleneği içinde biyografik eserler, biyografik eserlerin yeri, önemi hakkında metin çözümlemeleriyle bilgi edinir.