of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
TDE-404
Eski Türk Edebiyatı VI
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dr. Öğretim Üyesi Kamile ÇETİN
Ofis Yeri
SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Kat 254 Numaralı Oda
E-Posta
kamilecetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114134
Dersin Amacı
Öğrencilerin Klâsik Türk Edebiyatı’nın XIX. asırdaki durumu ve önde gelen temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Örnek edebî metinlerden hareketle, Klâsik Türk Edebiyatı’nın XIX. asırdaki durumunun değerlendirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Dersle ilgili kaynakça bilgisi verilir ve XIX. asırda Osmanlı Devleti’nin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerine değinilir.
DK2
Klâsik Türk Edebiyatı'nın XIX. asırdaki genel özellikleri, dilde ve edebiyatta yenilik arayışları hakkında bilgi sahibi olunur.
DK3
Klâsik Türk Edebiyatı'nın XIX. asırdaki genel özellikleri hakkında bilgi edinilir; dilde ve edebiyatta yenilik arayışları üzerinde durulur.
DK4
XIX. asırda Klâsik Türk Edebiyatı’nın ve Klâsik dönem Türk şairlerinin durumu hakkında bilgi sahibi olunur.
DK5
XIX. asırdaki Klâsik dönem Türk şairleri hakkında bilgi edinilir.
DK6
Örnek şiirler aracılığıyla Enderunlu Vâsıf ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi edinilir.
DK7
Örnek şiirler aracılığıyla Leyla Hanım ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi edinilir.
DK8
Örnek şiirler aracılığıyla Şeref Hanım ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi edinilir.
DK9
XIX. asırdaki mesnevi geleneği ve örnek şiirler aracılığıyla Keçeci-zâde İzzet Molla ile Yenişehirli Avnî ve edebî şahsiyeti hakkında bilgi sahibi olunur.
DK10
XIX. asırdaki nesir geleneği ve nesir eserleri hakkında bilgi edinilir.