of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Çiğdem Manap
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Toplumsal Yapı , Toplumsal Kurumlar, Toplumsal Tabakalaşma, Rol, Statü, Sınıf, Irk ve Etnisite, Modernite, Küreselleşme ve Yeni Sosyolojik Gelişmeleri Kavramak.
Dersin Hedefleri
....................
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Toplum ve toplumsal işleyişi kavramak
2-Toplumsal kurumları incelemek, Aile, Ekonomi, Siyaset, Eğitim, Sağlık, Hukuk, Din vs.
3-Toplumsal eşitsizlikleri analiz etmek
4-Toplumsal tabakalaşmaya yol açan etmenleri irdelemek
5-Rol ve Statü kavramları kavramak.
6-Irk, Etnisite ve Kimliklerin rolünü incelemek.
7-Modernite ve Küreselleşme kavramlarının anlamı ve tartışmaları.
Dersin İçeriği
Sosyoloji bilimi, toplumsal işleyiş, temel toplumsal kurumlar, toplumsal eşitsizliğe yol açan etkenlerin analizi, toplumsal tabakalaşmayı belirleyen etkenler, modernizm ve küreselleşme kavramları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
14
4
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
0
Dersin Akts Kredisi
0
Finalin Başarıya Oranı
0
 
Toplam
0
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler Prof. Dr. Zafer Durdu Detay Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sosyoloji’nin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmak.
5
2
Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirmek.
3
3
Toplumsal konu ve sorunları anlama, açıklama ve analiz etme becerilerini geliştirmek.
3