of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-105
Jeomorfolojiye Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
yatayeter@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114308
Dersin Amacı
Yerkabuğu ve toprağın oluşumunda önemi olan kayaç ve mineral gruplarının tanıtılması, yer şekillerinin tanıtılması, yer şekillerinin oluşum mekanizmalarının neden sonuç ilişkilerine dayalı olarak açıklanması.
Dersin İçeriği
Jeomorfolojinin tanımı, konusu, gelişmesi, araştırma yöntemleri; iç etmen ve süreçler (epirojenez, orojenez, seizma, volkanizma); dış etmen ve süreçler (çözülme, topraklar, kütle hareketleri, sular, buzullar, rüzgar, dalga ve akıntılar, canlılar); kayaçların yerşekilleri ile ilişkileri; jeomorfolojik evrim ve karışıklıklar; morfojenetik bölge kavramı; çözülme ürünleri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Jeomorfolojik etmenleri öğrenir
DK2
Jeomorfolojik süreçleri öğrenir ve yorumlamalar yapar
DK3
Bir arazinin ana kaya ve yer şekilleri ilişkisini açıklayabilir
DK4
Yer şekillerinin oluşumunda jeolojik ve jeomorfolojik unsurların etkisini açıklayabilir
DK5
Ana yer şekillerini öğrenir ve dağılışını analiz eder