of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-101
Coğrafyaya Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Arş. Gör. Dr. Aziz ÖREN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
258
E-Posta
azizoren@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Coğrafyanın tanımı, ne tür bir bilim olduğu, coğrafyanın felsefesi, bilimler arasındaki yeri, sistematik tasnifi ve dallarının temel coğrafi kavram ve yöntemlerle birlikte ayrıntılı olarak tanıtmak
Dersin İçeriği
Coğrafyanın tanımı, ne tür bir bilim olduğu, coğrafyanın felsefesi, bilimler arasındaki yeri, sistematik tasnifi ve dallarının temel coğrafi kavram ve yöntemlerle birlikte ayrıntılı olarak tanıtımı, Dünya' da ve Türkiye'de coğrafyanın gelişimi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Coğrafyanın tanımı, konusu ve öğelerini öğrenir
DK2
Doğal ortamın unsurları, doğal ortamı etkileyen coğrafi faktörleri ve bunlar arasındaki ilişkileri öğrenir ve analiz eder
DK3
Coğrafyayı oluşturan ilke ve prensipleri öğrenir ve bu konuda yorumlamalar yapar
DK4
Coğrafya araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri öğrenerek uygulamalar yapar
DK5
Coğrafyanın tarihsel gelişimini öğrenerek coğrafyanın diğer bilimler ile arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder