of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-203
Uzaktan Algılama Teknikleri
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr. Gülcan SARP
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
gulcansarp@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114332
Dersin Amacı
Hava fotoğraflarıyla ilgili arazide ve derste detaylı çalışmalar yapmak.
Dersin İçeriği
Yeryüzünün yapısı çok değişken ve karmaşıktır. Yüzeydeki ayrıntılar yüzey altı için bir gösterge oluşturur. Yüzeyde gözüken arazi biçimi tektoniği, erozyon ve biriktirme olaylarını deyimlerken, yine tektonik hava fotoğraflarında incelenen topografya ve akarsu düzenlerindeki çizgisel ve düzensiz renk tonunun nedeni olabilir. Siyah- beyaz hava fotoğraflarında grinin renk tonlarında gözüken renk ve renk düzenleri zemin ve kayaçları, bunların gerginliklerini, bitki örtüsünü vb. ayırt etmede önemlidir. Hava fotoğraflarının jeolojik açıdan yorumlanması, fotogrametrinin sağladığı üç boyutlu görüş olanağı da içerecek şekilde fotoğrafta ayırt edici rol oynayan birçok özelliğin bir arada incelenmesi gibi konuları içerir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1 Elektromagnetik Enerji
DK2
2 Elektromagnetik Işınımın Algılanması Ve Algılama Sistemleri
DK3
3 Algılama Platformları
DK4
4 Fotogrametri Ve Foto Yorumlama Fotografik Esaslar
DK5
5 Üç Boyutlu Stereoskopik Görüş Ve Aletleri