of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-204
Endüstri Coğrafyası
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
kadirtemurcin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114108
Dersin Amacı
Bu dersin konusunu genel hatlarıyla dünyada endüstrinin tarihi gelişimi, dağılışı ve kapsamı oluşturmaktadır. Önce endüstrinin tanımı ve kapsamı belirtildikten sonra, endüstride üretim tipleri ve endüstrinin kurulmasına etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin konusunu genel hatlarıyla dünyada endüstrinin tarihi gelişimi, dağılışı ve kapsamı oluşturmaktadır. Önce endüstrinin tanımı ve kapsamı belirtildikten sonra, endüstride üretim tipleri ve endüstrinin kurulmasına etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır. Dünyada önemli endüstri bölgeleri, bu bölgelerde endüstrinin gelişme ve yoğunlaşma nedenleri incelendikten sonra Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Okyanusya?da önemli endüstri ülkeleri ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1. Endüstri faaliyetlerinin genel özellikleri
DK2
2. Endüstriyi etkileyen faktörler
DK3
3. Endüstri etkinlikleri ve coğrafya arasındaki ilişkiler
DK4
4. Endüstrinin küresel dağılışı ve bunun nedenleri
DK5
5. Dünya Endüstri bölgeleri