of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-220
Biyocoğrafya
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
cetinsenkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
2462114292
Dersin Amacı
Bitkileri tanımak. Fiziki coğrafyanın önemli bir elemanı durumundaki bitkilerin temel özellikleri, oluşum şartları, benzerlikleri ve farklılıklarını öğretmek
Dersin İçeriği
Vejetasyon şartları, yeryüzünde önemli bitki toplulukları, bu bitkilerin sık görüldüğü yerler. Bitkilerin temel özellikleri, coğrafya bitkilerle neden ilgilenir sorusunun cevabını verebilmek
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Bitkilerin yetişme sürecinde belirliyeci olan doğal şartların öğrenilmesi
DK2
Bitkilerin yetişmesini sınırlandıran iklim faktörünün yetişmeye etkileri ve iklim elemanlarının bitkilerin yetişmesine olan etkisin anlaşılması
DK3
Bitkilerin varlığı, dağılışı ve büyümesinde toprak ve toprak türlerinin rolün belirlenmesi
DK4
Büyük alanlar kaplayan ve doğal şartlara göre benzer karakter gösteren bitki topluluklarının dağılışının ve özelliklerinin bilinmesi
DK5
İğne yapraklı ve yaprağını döken ormanların dağılışı, özellikleri ve bu ormanların fitososyolojik özelliklerin anlaşılması
DK6
Ağaççık, çalı, ot ve step formasyonların, dağılışı ve özelliklerin öğrenilmesi
DK7
Vejetasyon tiplerinin karakteristik özellikleri ve hakim bitki türlerinin açıklanması