of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-301
Klimatolojide Alan Araştırmaları
2.0
0.0
2.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
ahmettokgozlu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114044
Dersin Amacı
İklim olaylarının arazi üzerinde uygulamalarının yapılarak meteorolojik harita ve okuması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin teorik olarak okumuş bulundukları doğal coğrafya konularından jeomorfoloji, kayaçlar, klimatoloji, hidrografya, toprak coğrafyası, bitki coğrafyası, zoocoğrafya ve doğal afetlerle ilgili olarak arazide çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar esnasında harita lama, kayaç, toprak ve bitki örnekleri alma ve çeşitli konularda görüntüleme teknik ve yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1.İklim elemanlarının hesaplanması
DK2
2 İklim elemanlarından eksik verilerin tamamlanması
DK3
3 İklim elemanlarının haritasının çizilmesi
DK4
4 İklim tasnifi
DK5
5 Su bilançosunun çıkarılması