of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-311
Türkiye Jeomorfolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
yatayeter@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114308
Dersin Amacı
Türkiye’deki yer şekillerinin dağılımını öğretmek
Dersin İçeriği
Türkiye’nin jeomorfolojik görünümü, bu şekillerin oluşmasını sağlayan etkenler, Türkiye’deki morfojenetik bölgeler, Morfojenetik bölgelerin jeomorfolojik şekillerinin öğretilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Türkiye’deki yerşekillerinin oluşumunda etkili olan jeolojik faktörleri öğrenir
DK2
Türkiye’deki yerşekillerinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisini öğrenir ve yorumlamalar yapar
DK3
Türkiye’deki yerşekillerinin oluşumunda dış kuvvetlerin etkisini öğrenir ve yorumlamalar yapar
DK4
Yer şekillerinin Türkiye'deki dağılımlarını ve özelliklerini öğrenerek diğer bölgelerle karşılaştırmalar yapar
DK5
Türkiye'nin paleocoğrafik gelişimini ve evrimini öğrenir ve analiz eder