of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-106
Kuvaterner
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Çetin ŞENKUL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
cetinsenkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462114292
Dersin Amacı
Tersiyer Devrinin son dönemi olan Kuaterner çağının jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerinin kavratılması. Bu çağa ait özel coğrafi şartların öğretilmesi
Dersin İçeriği
Kuaterner devri, Bu devrin temel özellikleri, Kuaterner arazilerin tespit edilme yöntemleri, Kuaterner’in alt dönemleri Pleistosen ve Holosen dönemleri. U dönemlerin temel özellikleri. Kuaterner devrinin ana jeomorfolojik şekilleri. Bu şekillerin Dünyadaki ve Türkiye’deki gözlenme alanları. Glasiyal ve İnterglasyal şekiller.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kuvaternerin alt bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak
DK2
Pleistosen ve Holosen dönemlerinin genel özelliklerini öğrenebilmek
DK3
Pleistosen buzullaşmaları hakkında bilgi sahibi olmak
DK4
Buzulların meydana getirdiği aşınım ve birikim şekillerinin öğrenilmesi
DK5
Kuvaterner dönemindeki iklim değişimlerinin Flora ve Fauna üzerinde oluşturduğu etkiler, bu etkiler sonucunda oluşan Flora ve Faunanın dağılışı