of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/16/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-405
Marmara Bölgesi
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Aziz ÖREN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
258
E-Posta
azizoren@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Marmara bölgesinin coğrafi konumu, sınırları, genel özellikleri, bölge içinde yer alan idari üniteleri; bölge içinde yer alan alt bölge, bölüm ve yörelerin coğrafi tasnifi ve sınırlarını ayrıntılı olarak ele almaktır.
Dersin İçeriği
Marmara bölgesinin coğrafi konumu, sınırları, genel özellikleri, bölge içinde yer alan idari üniteleri; bölge içinde yer alan alt bölge, bölüm ve yörelerin coğrafi tasnifi ve sınırları islendikten sonra, bölgenin bölüm ve yörelerinin coğrafi özellikleri bölgesel coğrafya açısından ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Yapı ve yüzey şekillerinin özelliklerini öğrenir ve analiz eder
DK2
Bitki örtüsü, toprak ve iklim özelliklerini öğrenir ve bunlar hakkında yorumlamalar yapar
DK3
Demografik özellikleri öğrenir ve verileri analiz ederek demografi grafikleri oluşturur
DK4
Tarım ve sanayi faaliyetleri özelliklerini öğrenir ve bu özelliklerin bölge içerisindeki dağılış nedenlerini analiz eder
DK5
Turizm faaliyetleri özelliklerini öğrenir ve diğer bölgelerle karşılaştırmasını yapar