of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
COG-406
Çevre Sorunları
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
8. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TOKGÖZLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
ahmettokgozlu@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Çevre sorunlarının önemi ve çözüm önerileri hakkında bilgiler vermek.
Dersin İçeriği
Çevre sorunları, günümüzün önemli ve en güncel sorunlarındandır. Araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, dünyamızın hızlı bir çevre kirliliği tehdidi altında olduğunu ortaya koymaktadır. Çevre sorunlarının önemi dikkate alınarak bu derste; çevre ve onu oluşturan unsurlar, çevre sorunlarının tarihsel gelişimi, bugünkü çevre sorunları ile nedenleri üzerinde durulmakta ve bu sorunların çözümü için öneriler oluşturulmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Çevre kirlenmesi, nedenleri ve etkilerini öğrenir ve değerlendirmeler yapar
DK2
Biyocoğrafik değerlerin bozulmasında etkili olan faktörleri ve bunların sonuçlarını analiz eder
DK3
Nüfus ve gecekondu sorunu ve çözüm yollarını araştırır ve değerlendirmeler yapar
DK4
Turizm ve çevre arasındaki etkileşimi değerlendirir ve uygulamalar yapar
DK5
Çed raporu hazırlama yöntemlerini öğrenir ve veriler toplayarak uygulamalar yapar