of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FEL-103
Eskiçağda Felsefe
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çinçin
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Felsefenin Eskiçağda nasıl ele alındığı ve bunun günümüze etkisi.
Eskiçağ Felsefesinin temel kavramları ve problemlerinin aktarılması.
Eskiçağ filozofları ve eserlerinin tanıtılması.
Arke sorunu, töz sorunu gibi felsefenin temel problemlerinin aktarılması.
Eskiçağ felsefesinin sonraki dönemlere etkisi.
Dersin İçeriği
Eskiçağdaki temel eserlere dayanarak bu dönem felsefesinin ayrıntılı bir biçimde ele alınması.
Sokrates Felsefesi.
Aristoteles felsefesi.
Platon Felsefesi.
Doğa filozofları ve felsefeleri.
Çeşitli görüşler ve temsilcileri.
Eskiçağda bilgi sorunu.
Eskiçağda varlık sorunu.
Eskiçağda ahlak sorunu vb.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
30
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
10
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eskiçağ Felsefesini etkileyen kültürel ve sosyolojik yapı hakkında bilgi sahibi olma.
DK2
İlgili temel ilke ve kavramların ele alınıp, irdelenip, sorgulanması.
DK3
Eskiçağ Felsefesinin günümüz felsefe anlayışı üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olma.
DK4
Eskiçağ filozofları ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olma.