of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FEL-109
Platon
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Nurten KİRİŞ YILMAZ
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
E-Posta
nurtenkiris@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
uzaktan eğitim döneminde resmi mail ile hafta içi mesai saaleri içinde.
İş Telefonu
02462114181
Dersin Amacı
Platon’un belirli bir felsefe disiplini hakkındaki temel görüşlerinin öğrenilmesi; bu görüşlerin felsefe tarihindeki etkilerinin açık kılınması.
Platon'un felsefe tarihindeki öneminin açıklanması.
Platon felsefesinin daha sonraki dönemlere etkisi ve önemi.
Platon'un felsefeye kazandırdıkları.
Dersin İçeriği
-Platon’un felsefe tarihindeki yeri,
-Yaşamı ve eserleri,
-Düşünce sitemi ve ana kavramları
-Diyaloglarından seçmeler
- bilgi felsefesi ve kavramları
- varlık felsefesi ve kavramları
- ahlak felsefesi ve kavramları
- estetik görüşleri ve kavramları
- politik görüşleri ve kavramları
- etkileri
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
85
Uzmanlık/Alan Dersi
10
Destek Dersi
5
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Platon’un felsefedeki önemini kavrar..
DK5
Bu önemi başkalarına da anlatabilir..
DK3
Platon’un görüşlerini tartışıp yeni açılımlar getirebilir..
DK4
Platon’un yüzyılımız filozoflarına etkisini ayırdına varabilir..
DK
Platon’un görüşleri ile bir başka filozofun görüşlerini karşılaştırabilir...