of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FEL-205
Etik
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Kevser ÇELİK
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
kevsercelik@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Disiplin olarak etiğin ve etik tarihinin incelenmesi, filozofların etik görüşlerinin çözümlenmesi ve tartışılması.
Etik problemlerin belirlenmesi.
Etik ve ahlak felsefesi arasındaki ilişki.
Etik ve metaetik kuramlar.
Etiğin tarihsel serüveni.
Filozofların etik görüşleri arasındaki ilişkiler.
Dersin İçeriği
Etiğin temel sorunları ve kavramlarını filozofların kendi metinleri üzerinden tartışmak.
İlkçağda Etik görüşler.
Ortaçağda Etik görüşler.
Modern dönemde Etik görüşler.
Kant'ın etik görüşleri.
19. yüzyılda Etik görüşler.
20.Yüzyılda Etik görüşler.
ÇAğdaş felsefede etik görüşler ve günümüz etiği.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Etiğin genel sorunlarını ve temel özelliklerini bilmek.
DK2
Etik tarihindeki temel metinleri çözümleyebilecek kavramsal temeli bilmek.
DK3
Filozoflardan seçilmiş metinler üzerine eleştirel bakış geliştirebilmek.
DK4
Etiğin felsefe tarihindeki yerini ve önemini yorumlayabilmek..............