of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FEL-211
Uygulamalı Etik
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çinçin
Dersin Yardımcıları
-
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Günlük yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek olan etik problemleri, etik alana ait temel kuramlar ve yaklaşımlar açısından ele almak ve yorumlamak.

Dersin İçeriği
İnsanlık tarihi boyunca karşılaşılan intihar, ötenazi, kürtaj, tek eşlilik, hayvan hakları, doğaya karşı sorumluluklar vb. etik sorunların ortaya çıkışı ve karşı görüşlerin argümanları hakkında bilgi sahibi olunarak tartışılması.

Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
20
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
30
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
15
Aktarılabilir Beceri Dersi
15
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Günlük yaşamda karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek olan etik problemleri, etik alana ait temel kuramlar ve yaklaşımlar açısından ele almak ve yorumlamak.
DK2
uygulamalı etik alanına girebilecek tartışmaların farkına varmak, argüman geliştirmek.
DK3
uygulamalı etik alanına giren tartışmalarda disiplinler arası bilgi sahibi olmak
DK4
uygulamalı etik alanında kavram bilgisine sahip olmak.