of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FEL-325
Öğrenme Psikolojisi
4.0
0.0
0.0
4.0
4.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Filiz SAYAR
Dersin Yardımcıları
Yok.
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi
E-Posta
filizsayar@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
Pazartesi 10.00-11.00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler. Öğrenmeyi etkileyen etkenler. Öğrenme kuramları. Etkili öğrenme yöntemleri.
Dersin İçeriği
1) Öğrenme nedir? İlkeler ve temel kavramlar.
2) Öğrenme kuramları: Klasik koşullama, edimsel koşullama, sosyal öğrenme kuramı ve bilişsel öğrenme kuramları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Öğrenciler, öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeleri, öğrenmeyi etkileyen etkenleri, öğrenme kuramlarını bilir.
DK2
Değişik öğrenme türleri arasındaki farkları ve bu türlerin teorik arka planını bilir.
DK3
Öğrenme kuramlarını bilir.
DK4
Öğrenme türlerini gündelik hayatta uygulayabilir.
DK5
Öğrenme olan ve öğrenme olmayan davranış kazanımlarını ayırt eder.