of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/27/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
FEL-401
20. Yüzyılda Felsefe I
4.0
0.0
0.0
4.0
7.0
7. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
20. yy felsefesinin ve filozoflarının incelenmesi.
Nietzsche, Heidegger, Bergson, Wittgenstein, Whitehead, Adorno, Horkheimer gibi filozofların incelenmesi.
20. yüzyılın önemli akımlarının incelenmesi.
20. yüzyıl felsefesinin günümüze etkileri ve günümüz problemlerine katkıları.
Dersin İçeriği
20. yy felsefesinin ve filozoflarının incelenmesi.
Nietzsche, Heidegger, Bergson, Wittgenstein, Whitehead, Adorno, Horkheimer gibi filozofların incelenmesi.
20. yüzyılın önemli akımlarının incelenmesi.
20. yüzyıl felsefesinin günümüze etkileri ve günümüz problemlerine katkıları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
90
Uzmanlık/Alan Dersi
10
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
20. yy felsefesindeki Problemlerin günümüzde yansımaları
DK2
İlgili temel ilke ve kavramların ele alınıp, irdelenip, sorgulanması.
DK3
20. yüzyılın önemli filozoflarının düşüncelerinin kavranması ve tartışılması.
DK4
Temel düşünürlerin eserlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması..........