of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-101
Arkeolojiye Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
138
E-Posta
ahmetmorel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
13:00 - 15:00
İş Telefonu
2462114162
Dersin Amacı
Arkeolojinin bilim olarak amacı, konuları; anabilim dalları; yöntemleri; arkeoloji ile ilgili temel tanımlar, kavramlar ve bilgilerin öğretilmesidir. Kronolojik olaylar dizini; antik bölgeler; mimari, heykeltıraşlık ve seramik ile ilgili temel tanımların kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Arkeoloji biliminin amaç ve yöntemlerinin açıklanması. Arkeoloji ile işkili temel tanım ve kavramlar. Arkeolojiye yardımcı bilimlerin tanıtılması ve arkeometrik yöntemlerin kavratılması. Antik dönem bölgeler, kentler, temel mimari, heykeltıraşlık ve seramik terimlerinin kavratılması. Arkeolojide uygulanan yöntemlerin tanıtılması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramların öğrenilmesi. Arkolojinin bilim olarak amacının ve yöntemlerin kavranması. Antik Dönem bölge ve yerleşmelerinin öğrenilmesi; yerleşim tiplerinin ve ögelerinin kavranması. Antik dönem kentleri, kent planları,
DK2
Klasik Arkeolojinin araştırma yöntemlerini ana hatlarıyla belirtebilme
DK3
Anadolu'daki antik bölgeleri tanımlayabilme
DK4
Klasik arkeolojideki tarihleme yöntemlerini ana hatlarıyla belirtebilme
DK5
Yunan kültürünün oluşmasındaki temel etmenleri irdeleyebilme