of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-101
Arkeolojiye Giriş
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Bilge Hürmüzlü Kortholt
Dersin Yardımcıları
Ahmet Mörel
Dersin Amacı
Arkeolojinin bilim olarak amacı, konuları; anabilim dalları; yöntemleri; arkeoloji ile ilgili temel tanımlar, kavramlar ve bilgilerin öğretilmesidir. Kronolojik olaylar dizini; antik bölgeler; mimari, heykeltıraşlık ve seramik ile ilgili temel tanımların kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Kronolojik tablo ve dönemlerin öğretilmesi. Arkeolojik Bölge ve yerleşmelerinlerin öğretilmesi. Mimari, seramik, heykel ve sosyal sınıflanma terimlerinin kavratılması. Arkeolojik yöntem ve kuramların tanıtılmasıdır. Tarihleme yöntemleri, arkometrik yöntemler ve uygulamaların tanıtılmasıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Arkeolojiye ilişkin temel tanım ve kavramların öğrenilmesi. Arkolojinin bilim olarak amacının ve yöntemlerin kavranması. Antik Dönem bölge ve yerleşmelerinin öğrenilmesi; yerleşim tiplerinin ve ögelerinin kavranması. Antik dönem kentleri, kent planları, mimari, heykeltıraşlık ve seramik ile ilgili teml terimlerin öğrenilmesi. Temel bilgi ve terimlerin kavranması.
Dersin İçeriği
Arkeoloji biliminin amaç ve yöntemlerinin açıklanması. Arkeoloji ile işkili temel tanım ve kavramlar. Arkeolojiye yardımcı bilimlerin tanıtılması ve arkeometrik yöntemlerin kavratılması. Antik dönem bölgeler, kentler, temel mimari, heykeltıraşlık ve seramik terimlerinin kavratılması. Arkeolojide uygulanan yöntemlerin tanıtılması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
3
21
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
4
3
 
3