of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-104
Eski Anadolu Uygarlıkları II
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
MEHMET ÖZHANLI
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Anadolu'nun Uygarlık tarihini kronolojik bir sıra içinde inceleme esas amaçtır. Anadolu'da yaşamış uygarlıkların kültür, sanat, mimari gibi özelliklerini kavrayabilme ve uygarlıkları karşılaştırmalı olarak inceleyebilme yetisinin kazandırılması için gerekli bilgilerin verilmesi .
Dersin Hedefleri
Neolitik'ten Demir Çağ'a kadar olan dönemde Hattiler, Hititler, Frigler, Urartular ve diğer önemli uygarlıkların Anadolu kültürleri ve bu kültürlerin Mezopotamya kültürleriyle olan ilişkileri; Anadolu kültürel sentezi, yerli özellikleri ve batı uygarlığına kültürel etkileri irdelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Anadolu arkeolojisi konusunda bilgi sahibi olma
2.Anadolu kültürlerini tanıyabilme
3.Anadolu'da yaşamış olan kültürlerin ortaya koydukları arkeolojik eserler konusunda bilgi sahibi olma
4.Anadolu toprakları üzerinde yaşamış olan kültürlerin birbirleri ile ilişkileri konusunda yorum yapabilme
5.Anadolu antik kentleri hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği
Prehistorik Dönem'den demir çağına kadar Anadolu'nun Uygarlık tarihi ve kültürleri hakkında bilgi edinme.
Anadolu toprakları üzerinde yaşayan kültürler, bu kültürlerin arkeolojik kalıntıları, antik kentler ve mimari yapıları, yerleşimler, höyükler, nekropoller ve buluntuların bilgisini verme.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Diğer Kaynaklar
SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Materyal
Dokümanlar
SEVİN, Veli ( 2003)Anadolu Arkeolojisi, Der Yayınları, İstanbul. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 1998.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
5
2
 
3
3
 
4