of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-105
Protogeometrik ve Geometrik Dönem Seramiği
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Mehmet KAŞKA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pişmiş topraktan yapılmış seramiklerin üretim sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş Kamares (Girit) ve Myken seramiklerinin, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Dersin Hedefleri
Kilden yapılmış seramiklerin imalat sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş ilk seramikler olan Girit ve Myken vazolarının, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Pişmiş topraktan yapılmış seramiklerin imalat sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş Kamares (Girit) ve Myken seramiklerinin, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Dersin İçeriği
Kilden yapılmış seramiklerin imalat sürecinin örneklerle tanıtılması. Ege Dünyasında çarkta üretilmiş Kamares (Girit) ve Myken seramiklerinin, form ve dekorasyon gelişiminin incelenmesi. Protogeometrik ve Geometrik Dönem (MÖ. 1050-700) seramik üretim merkezlerinin, vazo formlarının ve dekorasyon özelliklerinin örneklerle tanıtılması.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) D.A.Amyx, The Attic Stelai. Part III: Vases and Other Containers? Hesperia 27 (1958) 163-310.
2) J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (London, 1964).
3) C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987).
4) V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952)
5) J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009)
6)Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
Diğer Kaynaklar
1) D.A.Amyx, The Attic Stelai. Part III: Vases and Other Containers? Hesperia 27 (1958) 163-310.
2) J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (London, 1964).
3) C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987).
4) V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952)
5) J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009)
6)Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
Materyal
Dokümanlar
1) D.A.Amyx, The Attic Stelai. Part III: Vases and Other Containers? Hesperia 27 (1958) 163-310.
2) J.D. Beazley, The Development of Attic Black-Figure (London, 1964).
3) C.W.Neeft, Protocorinthian Subgeometric Aryballoi (Amsterdam, 1987).
4) V. R. Desborough, Protogeometric Pottery (Oxford 1952)
5) J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 2009)
6)Penelope A. Mountjoy, The Mycenaean and the Minoan pottery, 2008.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
4
2
 
3
3
 
5