of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-107
Mitoloji I
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Gülcan KAŞKA
Dersin Yardımcıları
Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü, Yunan Mitleri
Dersin Amacı
Mitolojinin doğuşu, anlamı. Mitosların antik dönem sanatına etkisi. Eski Yunan ve Roma mitolojisinde adı geçen kahramanların hikayelerinin öğrenilmesi. Eski Yunan mitolojisi ile Roma mitolojisi arasındaki etkileşim. Arkeoloji ile mitoloji arasındaki ilişkinin kavranılmasını sağlamak.
Dersin Hedefleri
1.) Mitolojinin önemi ve antik dönem yazarlarının eserlerine yansıması.
2.) Arkeoloji mitoloji ilişkisinin kavranılması.
3.) Antik Yunan ve Roma mitolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve mitolojilerin uygarlık tarihine katkısı.
4.) Antik Yunan ve Roma mitolojilerinin sanat eserlerine yansıması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.) Öğrencilerin Yunan ve Roma mitolojisinde adı geçen kahramanları tanımlayabilmesi ve bunlar hakkında bilgi sahibi olma.
2.) Öğrencilerin mitolojinin sanatla ilişkisini kavrayabilmesi.
3.) Antik dönem eserlerine konu olan mitosların günümüze etkisi.
4.). Arkeoloji, mitoloji, kültür ilişkisinin kavranılması.
Dersin İçeriği
Tanrıların doğuşu, Arganoutlar, altın post mitosu. Kronos ve Zeus arasındaki mücadele. Zeus'un tahtı ele geçirişi.Tanrı Zeus, Poseidon, Ares, Hephaistos, Hermes, Apollon ve Dionysos. Tanrıça Hera, Aphrodites, Athena, Hestia, Demeter'in mitolojideki yeri, tapınım yerleri, dünya ile olan ilişkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
1
30
30
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
3