of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-111
Geometrik ve Arkaik Dönem Plastiği
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Protogeometrik ve Geometrik dönem sanatı Klasik Yunan kültürü ve sanatının oluşum evresine aittir. Klasik Arkeoloji eğitiminin temelini oluşturan bu ders kapsamında Bronz Çağı sonları ve Demir Çağı’nın başlarına ait Yunan Uygarlığı seramik sanatı, küçük sanat ürünleri, dönemin mimarisi ve kentleşme süreci temelinde Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu sınırları içinde karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, ders kapsamında öğrenciye Klasik Yunan Sanatı’nın temel kavramları verilerek, analitik ve bilimsel bakış yöntemleri kazandırılmaya çalışılmaktadır. M.Ö. 11. yüzyıl Dor eserlerinden başlanarak, M.Ö.6.yüzyılın sonuna kadar olan heykeltıraşlık
sanatı hakkında bilgi verilerek, eserler tanıtılacaktır.
Dersin Hedefleri
Anadolu, Adalar ve Kıta Yunanistan’da
üretilen heykeltıraşlık eserler incelenerek, heykeltıraşlık okullarının gelişimi, stil ve kendine
ait dönem özellikleri anlatılacaktır. İ.Ö.11. ve 6. yüzyıllar arasında gelişen siyasi ve ekonomik
olayların Geometrik ve Arkaik dönem heykel sanatına olan etkileri tartışılacaktır. Ayrıca
başta Anadolu olmak üzere kıta Yunanistan, Ege adaları ve Güney İtalya’da pişmiş toprak,
bronz ve mermer gibi malzemeden yapılmış heykel ve yapılar üzerindeki plastik kabartmalar
bu dönemler içinde kronolojik bir sıra izlenerek ayrıntılı olarak işlenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Yunan Dünyasında büyük boyutlu heykel sanatının ortaya çıkışındaki etkileri ve bunların izlerini kavrayabilme
2.Arkaik dönem içerisinde heykel üretiminin nedenlerini ve kullanım alanlarını açıklayabilme.
3.Arkaik dönem heykellerinde zaman içerisinde görülen anatomik detaylardaki gelişimi kavrayabilme.
4.Arkaik heykeltıraşlıkta bölgesel stil farklılıklarını tanıyıp, tartışabilme.
5.Arkaik dönem mimari plastik eserlerini tanıma ve bunların arkaik plastik açısından değerlendirebilme
6.Arkaik dönem mezar stellerini tanıma ve bunların gelişimlerini irdeleyebilme.
7.Arkaik dönemde üretilmiş bir plastik eseri tanıma ve tarihlendirebilme.
Dersin İçeriği
Geometrik ve Arkaik Dönem Plastiğinin tanıtımı. Geometrik dönem sanatı kapsamında dönemin seramiği, mimarisi ve küçük buluntuları sanatın genel karakterini vurgulayan buluntularla açıklamalı olarak ele alınacaktır. Geometrik döneme ait malzemenin yoğun şekilde ele geçtiği Kıta Yunanistan, Ege Adaları ve Batı Anadolu’daki merkezler ve buluntuları birbiriyle karşılaştırılarak tartışılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
7
3
21
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001).
Diğer Kaynaklar
Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001).
Materyal
Dokümanlar
Ders Kitabı: Kitap 1: J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). Kitap 2: R. M. Cook, Greek Painted Pottery (London 1997). Kitap 3: A. Müfid Mansel, Ege ve Yunan Tarihi (Ankara 1984). Yardımcı Kitaplar: B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands (Köln 1969). J. Bouzek, Homerisches Griechenland (Praha 1969). C. G. Starr, The Origins of Greek Civilization (New York 1961). V. R. d’A. Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972). J. N. Coldstream, Geometric Greece (London 1977). J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery (London 1968). B. A. Sparkes, Greek Pottery: an Introduction (Manchester 1991). W.-D. Heilmeyer, Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung im geometrischen Griechenland (Berlin 1982). J. Boardman, The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade (London 1980). A. M. Snodgrass, The Dark Age of Greece (Edinburg 1972). H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer Zeit (Archaeologia Homerica 2/O (1969). G. Gruben, Griechische Tempel und Heiligtümer (München 2001).
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
4
2
 
5
3
 
5