of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-109
Alan Arkeolojisi I
2.0
0.0
2.0
3.0
8.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Murat FIRAT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Genel ölçüm ve çizim becerilerinin kazandırılması.
Dersin Hedefleri
Kazı, yüzey araştırmasında kullanılan yöntemleri kavrama ve uygulama ve bunula birlikte ölçüm ve çizim tekniklerini anlama ve uygulayabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Kazı, yüzey araştırmasında kullanılan yöntemleri kavrama ve uygulama
2-Ölçüm ve çizim ilkelerini anlama ve uygulayabilme
3-Kazı ve yüzey araştırmalarında görev alma becerilerine sahip olma
4-Kazı çalışmasında farklı tabaka ve bulguları ayırdedebilme
5-kazı ve yüzey araştırması belgeleme tekniklerinin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Alan arkeolojisinin kuramsal olarak tanıtımı.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
8
112
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
15
8
120
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
8
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
V. Sevin, Arkeolojik kazı sistemi el kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul (1995); E. Gersbach, Ausgrabung heute. Methoden und Techniken der Feldgrabung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1991); P. Barker, Techniques of Archaeological Excavations, London (1997); P. Barker, Understanding Archaeological Excavation, London (1986); I. Hodder, The Present Past: An Introduction to Anthropology for Archaeologists (1982); I. Morris (ed.), Classical Greece: Ancient Histories and Modern Archaeologies (1994); H. T. Uçankuş, Bir insan ve Uygarlık bilimi Arkeoloji, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (2000); O. Alpözen, Türkiye’de Sualtı Arkeolojisi, Akbank Yayınları, İstanbul (1975); T. Turanlı, Denizlerimizdeki Tarih: Türkiye'nin Sualtı Hazineleri, YKY, Istanbul (1999); C. Songu, Ölçme Bilgisi, Birsen Yayınevi, İstanbul (1995); B. Claasz Cookson, Arkeolojik İllustrasyon ve fotoğrafçılık (çev. C. Çokal), Aytaşı, İstanbul (2006); W. K. Prittchett, Studies in Ancient Greek Topography III-VIII (1980 v.d.); C. R. Whittaker (yay.), Pastoral Economies in Classical Antiquity (1988); J. Rich, A. Wallace-Hadrill (ed.), City and Country in the Ancient World, Routl (1994); S. Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul (2004); S. Aktüre, Anadolu’da Demir Çağı kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Istanbul (2003); J. Rich, Geç Antik Çağda Kent (Çev. S. Güven-E. Güven), Homerkitabevi, Istanbul (1999); F. Kolb, Die Stadt im Altertum (1984); J. Schaefer, W. Simon (yay.); E. Olshausen, Einführung in die historische Geographie der Alten Welt (1991); Strandverschiebungen in ihrer Bedeutung für Geowissenschaften und Archäologie (1981); A. Raban (yay.), Archaeology of Coastal Changes (1988).
Materyal
Dokümanlar
Görsel malzeme
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
4
2
 
5
3
 
5