of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-211
Pers Uygarlığı ve Sanatı I
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Özhanlı
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Anadolu'da M.Ö. 546-330 tarihleri arasında hüküm sürmüş Pers İmparatorluğunu ve bu kültürün izlerini, etkilerini görmesini sağlamak ve Antik dönemde önemli ve belirleyici kültürlerinden biri olan Persler’in sosyal yapısı, dini,
siyasi olaylar ve günlük yaşamına ilişkin somut veriler irdelenecektir.
Dersin Hedefleri
250 yıl Anadolu ve çevresine egemen olmuş pers uygarlığının kültürü, sanatı ve tarihsel gelişimini anlatmak ayrıca Pers dönemini detaylı bir şekilde konu edinen Herodot tarihinde Pers Yunan savaşlarını ve Perslerin egemenliğinde bulunan Mısır başta olmak üzere Fenike,lykia, karia, ionia gibi önemli uygarlıklıkların sanat eserlerinin detaylı olark ele alınması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Pers ve Med uygarlıklarının yönetim ve inançları, yazı, dil, edebiyat, bilim, sanat ve mimarileri hakkında genel bilgi edinme. Önemli Pers kentlerini inceleme. Heredot Tarihi kitabından yararlanılarak dönemin diğer uygarlıkları, gelenek ve göreneklerileri, mitolojik hikayeleri hakkında araştırmalar yapmak.
Dersin İçeriği
Pers siyasi tarihi (M.Ö. 559-330), Anadolu'daki Pers satraplık organizasyonu,Pers İmparatorluğunda kültürel hayat,I.- VII. yüzyıllar arasında Roma-Pers mücadeleleri, Karia ve İonia bölgesi Arkaik devir Pers Çağı eserleri, Mısır uygarlığı; gelenek ve görenekleri,Anadolu ve diğer uygarlıklara kültürel etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Herodotos, Herodot Tarihi, Oates J., Babil, 1979.
Bottéro J., Mezopotamya, 1987.
Nissen H. J., Ana Hatlarıyla Mezopotamya, 2004.
Sever E., Asur Tarihi, 1993.
De Mieroop M. V., Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000 – 323, 2004.
Diğer Kaynaklar
Herodotos, Herodot Tarihi, Oates J., Babil, 1979.
Bottéro J., Mezopotamya, 1987.
Nissen H. J., Ana Hatlarıyla Mezopotamya, 2004.
Sever E., Asur Tarihi, 1993.
De Mieroop M. V., Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000 – 323, 2004.
Materyal
Dokümanlar
Herodotos, Herodot Tarihi, Oates J., Babil, 1979.
Bottéro J., Mezopotamya, 1987.
Nissen H. J., Ana Hatlarıyla Mezopotamya, 2004.
Sever E., Asur Tarihi, 1993.
De Mieroop M. V., Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000 – 323, 2004.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
4
3
 
4