of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/28/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-213
Klasik Dönem Plastiği I
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fikret ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. İbrahim ACUCE
Ofis Yeri
Fen Edebiyat Fakültesi 136 No'lu oda
E-Posta
fikretozcan@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Arkaik ve Klasik Dönem’deki heykel anlayışındaki farklar tanıtılacaktır. Erken ve Yüksek Klasik Dönem heykelleri ve heykeltraşları ile birlikte bu dönemin önemli mimari plastik eserleri tanıtılacaktır. Klasik Dönem heykeltıraşlık eserlerinin teknikleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin İçeriği
Arkaik Dönem’den klasik Döneme geçişte heykellerin hareket kazanması günümüze ulaşan örneklerle ele alınacaktır. Ayrıca Antik Dönem yazarlarının aktarımları da dikkate alınarak MÖ. 5. Yy.da yaşamış heykeltraşların yaptıkları eserler kopyaları vasıtasıyla incelenecektir. Siyasi gelişmelerin heykele yansıması diğer bir konudur. MÖ. 5. Yy.da Sert üslup, Yüksek Klasik Dönem eserleri ve Zengin üslup özgün örneklerle tanıtılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Klasik Dönem heykeltıraşlık eserlerinin teknikleri ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilme/
DK2
Aigina Aphaia Tapınağı’nın alınlıklarını tanıma/
DK3
Arkaikten Klasiğe geçişteki farkları algılama/
DK4
Atina, Roma ve Anadolu’da Erken Klasik Dönem heykel ve kabartmalarını ve mezar anıtlarındaki heykel ve kabartmaları tanıma/
DK5
Sert üslubun özelliklerini ve Yunanistan ve Magna Grecia’daki sert üslubun önemli plastik eserlerini tanıma/