of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-214
Klasik Dönem Plastiği II
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yüksek ve Geç Klasik Dönem heykeltıraşları ve heykelleri ile birlikte bu dönemde yapılan önemli anıtlar ve mimari plastik tanıtılacaktır. Dersin amacı, Yüksek Klasik Dönem, Zengin Stil ve Geç Klasik Dönemi’n eserlerini tarihsel bağlamı içinde ve heykeltraşlık alanındaki gelişmeler çerçevesinde anlayabilme, karşılaştırabilme ve analiz edebilmedir. Klasik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilme.
Dersin Hedefleri
Klasik Dönem Heykeltraşlığını tanımlama, bu dönem heykelinin gelişimini ve değişik akımlarını açıklama, görsel algıyı geliştirme, Attika ve Anadolu’da mimari plastik ve mezar stellerini tanımlama, ve analiz etme, MÖ. Geç 5. ve 4. Yüzyılda bireysel stilleri ve önemli heykeltraşların eserlerini ayırd edebilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
MÖ. Geç 5. Yy. ve 4. yüzyılın önemli heykeltıraşlarını tanıyabilme
MÖ. Geç 5. Yüzyıl ve 4. Yüzyıl heykel stillerinin özelliklerini tanıyabilme
Nereidler anıtı ve Halikarnassos Maussoleionu’nun mimari plastiğini anlama.
MÖ. Geç 5. Yüzyıl ve 4. Yüzyıl mezar stellerini tanıma ve ikonografik olarak yorumlayabilme.
MÖ. Geç 5. Yüzyıl ve 4. Yy. heykel ve kabartmalarını tarihleyebilme
Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme /
Dersin İçeriği
MÖ. 5. ve 4. Yy. heykellerinin ve heykeltraşları tanıtılacak, bu dönemde heykel sanatının gelişimi ele alınacaktır. Tapınaklardaki mimari plastik yanında bazı mezar anıtlarındaki mimari plastik te incelenecektir. Mezar stelleri, MÖ. 4. Yy. önemli heykeltraşları ve eserleri ele alınacaktır. MÖ. Geç 5. Yüzyıldan itibaren dönemin politik ve sosyal yaşamı dikkate alınarak bunların heykel ve kabartma sanatına dolaylı yansımaları araştırılacaktır. Portrede yeni anlayışlar da diğer bir ağırlıklı konudur.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
7
98
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
1
60
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
J. Boardman, Yunan Heykeli. Klasik Dönem (Çev.G. Engin) Homer Kitabevi, İstanbul (2005); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); J. Boardman, Greek Sculpture. The Late Classical Period, New York (1995); B.S. Ridgway, Fourth Century Styles in Greek Sculpture (1997); I. Jenkins, The Parthenon frieze, The British Museum Press, London (2002); Frank Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, Mainz (1982); Hans Lauter, “Die Koren des Erechtheion”, Antike Plastik XVI, 1976; S. von Bockelberg, “Die Friese des Hephaisteion”, Antike Plastik XVIII, 1979, 23-50.; G. M. A. Richter, The Sculpture and Scupltors of The Greeks. New Haven (1950). F. Hartog, Herodotos'un Aynası, Dost Kitabevi, Ankara (1991); G. Thompson, Aiskhylos ve Atina Payel Yayınları, Istanbul (1990); J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge University Press, 1986; P. Moreno, Lisippo, Arte e Fortuna, Fabbri Editori, Milano, 1995.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
4