of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-216
Klasik Dönem Mimarisi
3.0
0.0
0.0
3.0
6.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ahmet MÖREL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Klasik Dönem mimarisini tanıyabilme
Dersin Hedefleri
Klasik Dönem mimarisini tanıyabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması
Bu döneme ait yapıları tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme
Klasik Dönem tapınak ve yerleşmelerinin tanınması
Klasik Dönem mimari öğe ve düzenlerin tanınması, stil özelliklerini ayırd edebilme
Dersin İçeriği
Klasik Dönem mimarisinin tanıtımı
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
1
15
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
R. E. Wycherley, Antik Çağda kentler nasıl kuruldu? (çev. N. Nirven –N. Başgelen), Arkeoloji ve sanat yayınları, İstanbul (1991); R. E. Wycherley, How the Greeks built Cities (1962).
Diğer Kaynaklar
W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece (1950);H. Knell, Die Architektur der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1988); Ch. Höcker, Lexikon antiker Architektur, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (2004); R. Ginoves –R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture greque et romaine I-III (1985,1992,1998); Marie-Christine Hellmann, L’architecture greque I, Paris (2002); M. –Ch. Hellmann, L’architecture greque II, Paris (2006); G. Gruben, Die Tempel der Griechen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1986); W. Müller, Architekten in der Welt der Antike ,München (1989); W. Hoepfner- L. Lehmann (ed.), Die griechische Agora, Mainz (2006);W. Hoepfner (ed.), Geschichte des Wohnens I (1999); K. Grewe, Licht am Ende des Tunnels. Planung und Trassierung im antiken Tunnelbau, Mainz (1998); R. A. Tomlinson, Greek and Roman Architecture (1995); O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, Homerkitabevi (2008); D. Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul (1998); Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, Ege Yayınları, İstanbul (1999); L. Özgenel (ed.), Eski Çağın mekânları, zamanları, insanları, Homerkitabevi, İstanbul (2005); T. H. Zeyrek, Anadolu konut mimarisinde portikolu avluların gelişimi ve değişimi. Mimari açıdan bir değerlendirme, Ege Yayınları, İstanbul (2005); J. J. Coulton, The architectural Development of the Greek Stoa (1976); S. E. Alcock - R. Osborne (eds.), Placing the Gods. Sanctuaries and sacred space in ancient Greece (1994); W. Hoepfner – E. L. Schwandner, Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis (1994).
Materyal
Dokümanlar
Görsel malzeme
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
4
2
 
5
3
 
5