of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:9/17/2021
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-243
Mezopotamya Uygarlıkları
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Mezopotamya da eskiçağ öncesi devirlerde devletlerinin sanat, yönetim ve sınıfsal ve toplumsal gelişmeleri öğretme.
Dersin İçeriği
Sümerler, Akadlar, Babiller, Assurlar'ın seramik, mimari ve dinsel yapılarını ve tarihsel süreç içerisinde Batı Anadolu uygularılıkları ile olan etkileşiminin incelenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Mezopotamya uygarlıklarının kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Mezopotamya uygarlıklarının insanlığın ortak mirası olduğunu açıklar.
DK3
Mezopotamya uygarlıklarının etkileşimin günümüze kadar sürdüğünü tarihin sürekliliğinin olduğunun farkına varır.