of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-247
Klasik Dönemde Atina ve Attika
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Hüseyin KÖKER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Klasik Dönem Atina ve Attika özelinde Yunanistan ve Anadolu'nun siyasi ve sosyal tarihini öğrenmek
Dersin Hedefleri
Klasik Dönem Atina ve Attika özelinde Yunanistan ve Anadolu'nun siyasi ve sosyal tarihini öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Klasik Dönem Kıta Yunanistan ve Anadolu tarihi öğrenilir
Dersin İçeriği
Klasik Dönem Yunanistan ve Anadolu Tarihi
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Antik Kaynaklar
. Herodotos (MÖ yak. 484-424): Historiai
. Thukydides (MÖ 460-399): Peloponnesoslularla Atinalıların Savaşı
Sekiz kitaptan oluşan bu eser, MÖ 424-411 yılları arasını kapsar.
. Ksenophon (MÖ 430-355):
Anabasis = Kyru Anabasis (Onbinlerin Dönüşü): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 401 yılında Batı Anadolu Satrabı Kyros’un, ağabeyi Pers kralı II. Artakserkses’I tahttan indirmek için yaptığı seferi konu alır.
Hellenika (Yunan Tarihi): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 411-362 (Mantineia Savaşı) yılları arasını kapsar.

Modern Kaynaklar
. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş
. B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları
. İ. Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu
. E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu
. Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a
. V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
Diğer Kaynaklar
Antik Kaynaklar
. Herodotos (MÖ yak. 484-424): Historiai
. Thukydides (MÖ 460-399): Peloponnesoslularla Atinalıların Savaşı
Sekiz kitaptan oluşan bu eser, MÖ 424-411 yılları arasını kapsar.
. Ksenophon (MÖ 430-355):
Anabasis = Kyru Anabasis (Onbinlerin Dönüşü): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 401 yılında Batı Anadolu Satrabı Kyros’un, ağabeyi Pers kralı II. Artakserkses’I tahttan indirmek için yaptığı seferi konu alır.
Hellenika (Yunan Tarihi): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 411-362 (Mantineia Savaşı) yılları arasını kapsar.

Modern Kaynaklar
. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş
. B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları
. İ. Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu
. E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu
. Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a
. V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
Materyal
Dokümanlar
Antik Kaynaklar
. Herodotos (MÖ yak. 484-424): Historiai
. Thukydides (MÖ 460-399): Peloponnesoslularla Atinalıların Savaşı
Sekiz kitaptan oluşan bu eser, MÖ 424-411 yılları arasını kapsar.
. Ksenophon (MÖ 430-355):
Anabasis = Kyru Anabasis (Onbinlerin Dönüşü): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 401 yılında Batı Anadolu Satrabı Kyros’un, ağabeyi Pers kralı II. Artakserkses’I tahttan indirmek için yaptığı seferi konu alır.
Hellenika (Yunan Tarihi): Yedi kitaptan oluşan bu eser, MÖ 411-362 (Mantineia Savaşı) yılları arasını kapsar.

Modern Kaynaklar
. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş
. B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları
. İ. Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu
. E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu
. Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a
. V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
0
2
 
0
3
 
0