of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-261
Milattan Önce Birinci Binde Doğu Batı İlişkileri I
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İ.Ö. 1000-480 yılları arasındaki doğu batı ilişkilerini, arkeolojik ve tarihsel arka planı ile birlikte irdelemek
Dersin Hedefleri
Anadolu'da kurulmuş olan en erken ve en büyük krallık olan Hitit devletinin yıkılmasının ardından, öncelikle, ortaya çıkan otorite boşluğunun ne zaman, nasıl ve kim tarafından doldurulduğu sorgulanmaktadır. M.Ö. 1. binde Anadolu'da, Suriye'de ve Mezopotamya'da var olan devletler, bu coğrafyalara yönelen göç hareketleri, bunların birbirleriyle ve batı toplumlarıyla kurmuş oldukları ilişkiler üzerinde durulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Doğu Batı ilişkilerini tanımlar
Akdeniz ve Orta Doğunun arkeolojik geçmişini inceler
Demir Çağda Doğudaki imparatorlukları ve devletleri tanımlar
Oriantalizmi tekrar tanımlar
Literatür ve yazılı kaynakları inceler
Akdenizin Demir Çağındaki öneminini vurgular
Klasik sanatın doğuşu ve gelişimini tanımlar
Dersin İçeriği
MÖ 2. Bin dünyası. Minos-Myken Anadolu. Hititler ve Troya ile birlikte MÖ 1. Bin dünyası. Göçler, Kaynaklar, kanıtlar ve bölgesel dağılım Kuzey Suriye-Almina ve Hellenler arasındaki iletişim ile Urartu ve Geç Hitit Beyliklerinin Yunan Sanatı üzerindeki etkileri.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
1
60
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
J. Boardman, The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, 1999.
Diğer Kaynaklar
J. Boardman, The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, 1999.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
2
2
 
3
3
 
3