of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-338
Hellenistik Dönem Plastiği II
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Fikret Özcan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yüksek ve Geç Hellenistik Dönem stil özelliklerinin öğrenilmesi, Hellenistik Dönem plastiğini tanıyabilme, kopya ve orijinal arasındaki farkı görebilme bilgilerini kazandırma ve heykel üzerine bağımsız yargıda bulunabilmeyi sağlama amaçlanmaktadır. Ayrıca görsel algının geliştirilmesi, bölgesel stil farklılarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu döneme ait özelliklerin ana hatlarıyla anlaşılması ve bu döneme ait plastik eserlerin tanıyabilme ve kabaca tarihleyebilme bilgisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Yüksek ve Geç Hellenistik Dönemlerin stil özellikleri örneklerle gösterilip anlaşılması sağlanacaktır. Bu Döneme ait önemli eserlerin ayrıntılarıyla tanıtılması hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hellenistik Dönem heykeli stili ve kronolojisini bilme ve uygulama;Üslup eleştirisi yoluyla Hellenistik Dönem heykellerini tanıma ve tarihleme becerisi kazanma;Hellenistik grupları tanıma ve anlama; Hellenistik Dönem mezar stellerini tanıma ve anlama;Bu döneme ait heykel bilgilerini diğer türlere uygulayabilme;Bu döneme ait heykellerin asıllarını kopyalarından ayırt edebilme;Görsel algılamanın geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Yüksek ve Geç Hellenistik Dönem heykelinin tanıtımı. MÖ. 2. Yy. Başından MÖ. 1. Yy. Son çeyreğine dek, farklı yerlerde yapılmış heykel, portre, kabartma, mimari plastik, mezar stelleri tanıtılacak, zamansal ve bölgesel stil farklılıkları gösterilecektir. Hellenistik Dönemin önemli kentlerinde yapılmış heykeller ve heykeltraşlık okulları seçme örneklerle yakından incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
4
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
4
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
R.R. R. Smith, Hellenistik Heykel, (Çev. A. Yoltar Yıldırım), Homerkitabevi, İstanbul (2002); P.C. Bol (ed.), Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst II, Mainz (2004); B. S. Ridgway, Hellenistic SculptureI: The Styles of ca. 331-200 B.C., Visconsin (1989); B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture II: The Styles of 200-100 B.C., Visconsin (2000); B. Andreae, Skulptur des Hellenismus München (2001); B. S. Ridgway, Hellenistic Sculpture III: The Styles of ca. 200-31 B.C. Visconsin (2002); P. C. Bol (ed.), Geschichte der Bildhauerkunst III. Hellenistische Plastik, Mainz (2004; M. Wörrle - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus: Kolloquium München, 24 bis 26 Juni 1993, München (1995); A. Yaylalı, Der Fries des Artemisions von Magnesia am Mäander (IstMitt Beih 15) (1976); J. P. Uhlenbrock, The Coroplast’s Art: Greek Terracottas of the Hellenistic World New York) (1990); Tanagra, Mythe et archéologie, Sergi kataloğu, Musée du Louvre, Paris 15 septembre 2003-5 janvier 2004 (2004); M.-A. Zagdoun, La Sculpture arcahisante dans l’art hellénistique et dans l’art du Haut-Empire, Paris (1989); P. Moreno, La scultura ellenistica I-II, Roma (1994); Hellenistische Gruppen, Gedenkschrift für Andreas Linfert, Mainz (1999); T. Brahms, Archaismus. Untersuchungen zur Funktion und Bedeutung archaistischer Kunst in der Klassik und Hellenismus, Frankfurt (1994); P. Zanker, Hellenismus in Mittelitalien (1976); J.J. Pollit, Art in the Hellenistic Age (1986); ); S. Aybek, Metropolis'de Hellenistik ve Roma Dönemi Heykeltıraşlığı Metropolis İonia 1 Heykel -, Homer Yayınları, Istanbul 2009; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı I. Büyük İskender'den Diadochlar Sonrasına, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul, 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı II. Erken Hellenistikten Yüksek Hellenistiğe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2016; R. Özgan, Hellenistik Devir Heykeltraşlığı III Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Istanbul 2018; W. Radt, Pergamon - Bir Antik Kentin Tarihi ve Yapıları (çev. Suzan Tammer), YKY, Istanbul 2002; A. Scholl, F. Pirson, Pergamon - Anadolu’da Hellenistik Bir Başkent - A Hellenistic Capital in Anatolia, YKY Istanbul 2014.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
  
2
  
3