of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-342
Hellenistik Dönem Tarihi
2.0
0.0
0.0
2.0
4.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Hüseyin KÖKER
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
MÖ 334 ile MÖ 30 yılları arasında yaşanan tarihsel olay ve değişimlerin detaylıca ele alınması.
Dersin Hedefleri
Hellenistik Dönem Tarihsel olayları ve kültürünün tanıtılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Helenistik Dönemi detaylıca bilmek
2) Helenistik Krallıkların Anadolu’daki rollerini anlama
3) Helenistik Sanatı Klasik ve Roma Sanatına olan benzerlik ve farklılıkları görme
Dersin İçeriği
Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluk çeşitli krallıklara bölünmüştür. Bu ders kapsamında bu dönemdeki siyasi olaylar ve tarihsel gelişmeler kapsamlı olarak incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Antik Kaynaklar
. Arrianos (MS 2. yy), Aleksandrou Anabasis, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul, 1949.
. Plutarkhos (MS 46-119?), Bioi Paralelloi (Paralel Hayatlar). Aleksandros-Caesar (İskender-Sezar), Çev. Io Çokona, İstanbul, 2014

Modern Kaynaklar
. Droysen, Büyük İskender I-II-III, Çev. Bala Candemir, İstanbul, 2000.
. Jona Lendering, Büyük İskender, Çev. Burak Sengir, İstanbul, 2009
. A: B. Bosworth, Büyük İskender’in Yaşamı ve Fetihleri, Çev. Hamit Çalışkan, İstanbul, 2005.
. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2011.
. B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları, İstanbul, 2007.
. E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu, İstanbul, 2009.
. Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a, İstanbul, 2012.
. V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, İstanbul, 2010.
Diğer Kaynaklar
Antik Kaynaklar
. Arrianos (MS 2. yy), Aleksandrou Anabasis, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul, 1949.
. Plutarkhos (MS 46-119?), Bioi Paralelloi (Paralel Hayatlar). Aleksandros-Caesar (İskender-Sezar), Çev. Io Çokona, İstanbul, 2014

Modern Kaynaklar
. Droysen, Büyük İskender I-II-III, Çev. Bala Candemir, İstanbul, 2000.
. Jona Lendering, Büyük İskender, Çev. Burak Sengir, İstanbul, 2009
. A: B. Bosworth, Büyük İskender’in Yaşamı ve Fetihleri, Çev. Hamit Çalışkan, İstanbul, 2005.
. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2011.
. B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları, İstanbul, 2007.
. E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu, İstanbul, 2009.
. Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a, İstanbul, 2012.
. V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, İstanbul, 2010.
Materyal
Dokümanlar
Antik Kaynaklar
. Arrianos (MS 2. yy), Aleksandrou Anabasis, Çev. Hayrullah Örs, İstanbul, 1949.
. Plutarkhos (MS 46-119?), Bioi Paralelloi (Paralel Hayatlar). Aleksandros-Caesar (İskender-Sezar), Çev. Io Çokona, İstanbul, 2014

Modern Kaynaklar
. Droysen, Büyük İskender I-II-III, Çev. Bala Candemir, İstanbul, 2000.
. Jona Lendering, Büyük İskender, Çev. Burak Sengir, İstanbul, 2009
. A: B. Bosworth, Büyük İskender’in Yaşamı ve Fetihleri, Çev. Hamit Çalışkan, İstanbul, 2005.
. O. Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İstanbul, 2011.
. B. İplikçioğlu, Hellen ve Roma Tarihi’nin Anahatları, İstanbul, 2007.
. E. Schwertheim, Antikçağda Anadolu, İstanbul, 2009.
. Thomas R. Martin, Eski Yunan. Tarih Öncesinden Hellenistik Çağ’a, İstanbul, 2012.
. V. Diakov & S. Kovalev, İlkçağ Tarihi. Cilt 1. Ortadoğu, Uzakdoğu, Eski Yunan, İstanbul, 2010.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
4
2
 
5
3
 
5