of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji İ.Ö.
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
ARK-350
Pişmiş Toprak Heykelcikler
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Peter Louis M. TALLOEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Pişmiş toprak heykelciklerin kronolojik olarak tanıtımı
Dersin Hedefleri
1. Pişmiş toprak figürinlerin yapım teknikleri ve aşamaları öğrenilmesi
2. Pişmiş toprak figürinlerin konuları ve işlevlerini öğrenilmesi
3. Kronolojik ve tipolojik gelişimin öğrenilmesi
4. Önemli ekollerin/üretim yerlerinin tanıtımı
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenciler pişmiş toprak figürinlerin yapım teknikleri ve aşamalarını tanıyorlar.
2. Öğrenciler pişmiş toprak figürinlerin konuları ve işlevlerini tanıyorlar.
3. Öğrenciler pişmiş toprak figürinleri hangi kronolojik dönemine ait olduğunu tespit edebilirler.
4. Öğrenciler pişmiş toprak figürinleri hangi üretim yerine ait olduğunu tespit edebilirler.
Dersin İçeriği
Antik Dönem'de üretilmiş pişmiş toprak figürinler
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
100
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
0
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
(French) S. Besque, Figurines et reliefs grecs en terre cuite, ed. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 1994 (ISBN 2-7118-2793-3)
(French) V. Jeammet :
La Vie quotidienne en Grèce : des terres cuites pour la vie et l'au-delà, ed. Réunion des musées nationaux & Musée du Louvre, coll. « Chercheurs d'art », 2001
Feuillets du Louvre, Louvre et Réunion des Musées nationaux, vol. V, No. 332–334, 2000
R. Higgins, Greek Terracottas, Methuen, coll. « Methuen's handbooks of archaeology », New York, 1967
(French) B. Holtzmann and A. Pasquier, L'Art grec, La Documentation française, coll. « Manuels de l'École du Louvre », 1998
(French) R. V. Nicholls, "La Fabrication des terres cuites", Histoire et archéologie, 81 (1984), pp. 24–31
W. Stevenson, The Pathological grotesque Representations in Greek and Roman Art, Ann Arbor, 1975
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
 
3
2
 
3
3
 
2